ติดแก๊ส
ติดแก๊สlpg อุปกรณ์ติดแก๊ส ตรวจเช็คการติดแก๊ส บอร์ดรถติดแก๊ส ติดต่อการติดแก๊ส จากร้านติดแก๊ส
เกี่ยวกับอู่ติดแก๊ส ผลงานติดแก๊ส ติดแก๊สlpg มาตราฐานติดแก๊ส ติดแก๊สแอลพีจีอุปกรณ์มาตราฐาน     
  ติดแก๊ส LPG  ขั้นตอนการติดตั้ง
 
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPGขั้นตอนการติดตั้งติดแก๊ส LPG ติดแก๊ส LPG

 
                    ติดแก๊ส LPG ขั้นตอนที่ 1 ผู้ปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่รับรถ ติดแก๊ส LPG

      ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 1.1 เมื่อลูกค้าตกลง ที่จะติดตั้งให้ทำการตรวจสภาพรถก่อนการติดตั้งโดยนำรถเข้าจอดในพื้นที่ จุดรับรถ


จุดรับรถ    ตรวจสภาพรถ


      ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 1.2 ตรวจรับรถโดยใช้แบบฟอร์มใบรับรถ (ตามแนบ) ซึ่งมีรายละเอียดของการตรวจสภาพ ดังนี้
     ตรวจสภาพตัวถังรถรอบคัน ถ้ามีรอยขูดขีด  รอยบุบ รอยชน ไฟแตก กระจกร้าว/แตก และส่วนอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในสภาพปกติให้ทำเครื่องหมาย
ไว้ในภาพจำลองรถยนต์ตรวจสภาพภายในห้องโดยสารดูว่ามีสิ่งของ อะไรที่ลูกค้าทิ้งไว้ในรถแล้วบันทึกลงใน ช่องรายการเพิ่มเติมติดเครื่องยนต์ 
แล้วตรวจสอบระบบการ ทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์ เช่นสวิทช์ขึ้นลงกระจก สวิทช์ปรับกระจกมองข้าง มอเตอร์ฉีดน้ำฝน ไฟเลี้ยว  ไฟหน้า 
ไฟถอย วิทยุเครื่องเสียงรถยนต์ ตรวจสอบระบบแอร์ โดยการปิดแอร์แล้วตรวจสอบรอบเครื่องยนต์ ขณะเดินเบาควรอยู่ระหว่าง 650-850 รอบ
ต่อนาที่ ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่าผิดปกติเปิดแอร์แล้วตรวจสอบรอบ เครื่องยนต์ขณะเดินเบาควรอยู่ระดับเดียวกับขณะปิดแอร์หรือ ต่ำกว่าไม่เกิน 100 รอบ
ถ้าต่ำกว่านี้ถือว่า ผิดปกติตรวจสอบเครื่องยนต์ โดยใส่เกียร์ว่างและดึงเบรคมือเร่งเครื่องยนต์ดูอาการสะดุด หรือกระตุกของเครื่องยนต์ถ้า
มีอาการดังกล่าวให้บันทึกลงไว้ในช่องเพื่มเติมรายการในกรณีที่ตรวจสภาพแล้วพบว่า เครื่องยนต์มีปัญหา  ระบบไฟฟ้ามีปัญหา แจ้งให้ลูกค้ารับทราบ
ถึงปัญหาและเซ็นส่งมอบรถ


 

เช็คระบบ    ตรวจรับรถ  

 

 

ติดแก๊ส LPG ขั้นตอนที่ 2 ผู้ปฎิบัติงาน ช่างยนต์ติดแก๊ส LPG 

 

 
จอดรถ
ห้องเครื่องยนต์
ถอดท่อ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG2.1 นำรถเข้าจอดในพื้นที่ 
จุดติดตั้งนำผ้ามาคลุมบริเวณ บังโคลน
หน้าซ้าย-ขวา ระจังหน้า ไฟหน้าซ้าย-ขวา
เพื่อป้องกันรอย ขูดขีดที่จะเกิดขึ้นได้
ระหว่างการ ติดตั้ง
2.2 ตรวจดูบริเวณห้องเครื่องยนต์
เพื่อหาตำแหน่งการ ติดตั้งอุปกรณ์ ลดแรง
ดันและรางหัวฉีด
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG2.3 ถอดท่อร่วมไอดีออก 
จากเครื่องยนต์เสร็จแล้วใช้ผ้า หรือ กระดาษ
ปั้นเป็นก้อนอุดช่องไอดี เอาไว้พร้อมใช้เทป
กาวติดให้แน่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลุด
เข้าไป
   
 
เจาะท่อร่วมไอดี
เจาะรูหัวฉีด
 ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG2.4 นำท่อร่วมไอดีที่ถอดออกมา
มาทำเครื่องหมาย เพื่อเจาะรู โดยให้อยู่ในตำแหน่ง
ที่ใกล้กับหัวฉีดน้ำมันมากที่สุด

 ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG2.5 ใช้สว่านมือเจาะท่อร่วมไอดี 
ด้วยดอกสว่านขนาด 8 มม. ให้ครบทั้ง 4 สูบ และใช้ดอกต๊าบ ขนาด 8x1 เพื่อต๊าบเกลียวในรูที่เจาะให้ครบทั้ง 4 สูบ

 

 
Manifold Nozzles
Manifold Nozzles

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 2.6 นำ Manifold Nozzles มาประกอบ  ลงในรูที่ต๊าบเกลียวไว้แล้วใช้น้ำยาทาเกลียว ทาเพื่อป้องกันการรั่ว

 

 
ทำความสะอาด
ยึดสายหัวฉีด
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG2.7 นำท่อร่วมไอดี
ที่เตรียมเสร็จแล้วไปทำความสะอาดแล้วนำกลับมา
ประกอบกลับเข้าเครื่อง (เอากระดาษที่อุดช่องไอดี
เอาไว้ออกก่อน)

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 2.8 ยึดสายหัวฉีดก๊าชเข้ากับ Maniflod
 Nozzles 

โดย ตัดให้มีความสั้นที่สุดและยาวเท่ากันทุกเส้น 
และรัดด้วยเข็มขัดรัดท่อ

 

 
 

ติดแก๊ส LPG

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 2.9 สร้างขายึดรางหัวฉีด ด้วยเหล็กหนา 3 มม. แล้วพ่นสีดำ เพื่อความสวยงาม และป้องกันสนิมเสร็จแล้ว ประกอบรางหัวฉีดเข้ากับขายึด แล้วยึดขายึดเข้าท่อร่วมไอดี บริเวณระหว่างสูบท ี่2 กับ 3 ด้วยน๊อตยึดท่อร่วมไอดีของเครื่องยน์ และสวมสายฉีดก๊าซที่ได้ยึดกับ Manifold Nozzles ที่ฝังอยู่ กับท่อร่วมไอดีเข้ากับรางหัวฉีดแล้วใช้เข็มขัดรัดท่อรัดให้แน่น


 

ติดแก๊ส LPGขั้นตอนที่ 3  ผู้ปฎิบัติงาน  ช่างไฟฟ้าติดแก๊ส LPG

 
ถอดกล่องเก็บของ
เดินสายไฟ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.1 ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ออก นำสายไฟ
ของกล่องควบคุบระบบก๊าซมาทำการติดตั้ง (ดูวิธี
การต่อจาก Wiring Diagram ที่เอกสารแนบท้ายเล่ม)

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.2 ถอดกล่องเก็บของ ภายในห้องโดยสาร
ออกมาแล้วดินสายไฟจากห้องเครื่องเข้าไปในห้อง
โดยสาร

 

 
หาสัญญาณลบ
หัวฉีดน้ำมัน

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.3 หาสัญญาณลบของหัวฉีดน้ำมันทุกสูบ แล้วตัดสายไฟสัญญาณลบของหัวฉีดน้ำมันทุกสูบให้ขาด แล้วนำสายไฟของกล่องควบคุมระบบก๊าซเข้าไปต่อคร่อม (ดูวิธีการต่อจาก Wiring Diagram ที่เอกสารแนบท้ายเล่ม)

 

ต่อสายไฟ บวก ลบ
เสียบปลั๊กหัวฉีด
เสียบปลั๊กเซ็นเซอร์
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.4 ต่อสายไฟ บวก และ ลบ 
เลี้ยงหล่อควบคุมระบบก๊าซเข้ากับแบตเตอรี่ 
(ดูวิธีการต่อจากWiring Diagram ที่เอกสาร
แนบท้ายเล่ม) โดยใช้ประแจเบอร์ 10
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.5 เสียบปลั๊กหัวฉีดก๊าซ
ของกล่องควบคุมระบบก๊าซเข้ากับ
รางหัวฉีดก๊าซ (ดูวิธีการต่อจาก 
Wiring Diagram ที่เอกสารแนบ
ท้ายเล่ม)
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.6 เสียบปลั๊กเซ็นเซอร์
วัดแรงดัน
 ในรางหัวฉีดก๊าซเข้ากับ
ชุดสายไฟของกล่องควบคุมระบบ
ก๊าซ (ดูวิธีการต่อจาก Wiring 
Diagram ที่เอกสารแนบท้ายเล่ม)
 
High Pressure Solenoid
เสียบปลั๊ก
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.7 เสียบปลั๊ก High Pressure Solenoid
เข้ากับชุดสายไฟของกล่องควบคุมระบบก๊าซ
(ดูวิธีการต่อจาก Wiring Diagram ที่เอกสารแนบท้ายเล่ม)

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG3.8 เสียบปลั๊กมาตรวัดแรงดันก๊าซ
เข้ากับชุดสายไฟของกล่องควบคุมระบบก๊าซ
(ดูวิธีการต่อจาก Wiring Diagram ที่เอกสาร
แนบท้ายเล่ม)

 

 
ต่อสายไฟ
ติดกล่องควบคุม

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.9 เมื่อเสียบปลั๊กทุกปลั๊ก 
เข้ากับกล่องควบคุมระบบก๊าซเรียบร้อยแล้ว ก็เก็บ
รายละเอียดของการเดินสายไฟ โดยใช้ท่อโปโลหุ้ม
สายไฟทุกเส้นของกล่องควบคุมระบบก๊าซ และพัน
ด้วยเทปพันสายไฟอีก1รอบ เพื่อป้องกันความร้อน
จากเครื่องยนต์ที่จะทำให้สายไฟ ช๊อตหรือฉีกขาดได

 

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.10 เมื่อต่อสายไฟทั้งหมดแล้ว ติดตั้ง
กล่องควบคุม 
ระบบก๊าซบริเวณที่ปลอดภัยจากฝุ่น 
ความชื้น และจากการกระแทก
 
ต่อสายไฟ
ใส่ขั้วลบ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.11 เมือต่อสายไฟและติดตั้งกล่องควบคุม
ระบบก๊าซทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงประกอบกล่องเก็บ
ของภายในห้องโดยสารกลับเข้าที่เดิม
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 3.12 ใส่ขั้วลบกลับเข้าที่แบตเตอรี่
โดยใช้ประแจ ปากตายเบอร์ 10

ติดแก๊ส LPG ขั้นตอนที่ 4  ติดตั้งอุปกรณ์บรรจุก๊าซ โดยช่างติดตั้ง ติดแก๊ส LPG

 

 
เก็บของ
ยางอะไหล่
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.1 ถอดรื้ออุปกรณ์
หรือ สัมภาระสิ่งของลูกค้าในกระโปรงหลังออก 
และ เก็บของลูกค้าไว้ในที่ปลอดภัย

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.2 หลังจากถอดอุปกรณ์
ส่วนควบของฝากระโปรงหลังแล้ว จะมองเห็นตำแหน่ง
ที่จะวัดพื้นที่ เพื่อทึ่จะออกแบบทำขาถังให้สามารถเอา
ยางอะไหล่ออกได้

 

 
ออกแบบขาถัง
วัดระยะ
มาร์คเหล็ก
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.3 วัดระยะคัดซี
ข้างขวาไปยังข้างซ้าย หาตำแหน่ง
ที่จะออกแบบขาถังส่วนที่จะเจาะ
ยึดขาให้้ตรงกล่องคัดซี
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.4 วัดระยะขา
ที่จะยกสูงเพื่อให้เอายางอะไหล่
ออกได้อย่างไม่ติดขัดกับขาถัง

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.5 เมื่อวัดหาตำแหน่ง
ในฝากระโปรงหลังเสร็จ ออกแบบ
ขาถังได้แล้ว ใช้ตลับเมตรวัดเหล็ก
ตามแบบที่ออกแบบไว้ ใช้ปากกา
มาร์คเหล็กตามจุดที่จะตัด

 

 
ตัดเหล็ก
เจาะรูกับรถ
พ่นสีทับ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.6 ตัดเหล็ก
โดยใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็ก
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.7 เจาะรูตำแหน่งที่จะยึด กับตัวรถ  
และเจาะรูที่ตำแหน่ง ที่จะยึดกับถังบรรจุก๊าซและ
เชื่อมตามที่ออกแบบขาถังไว้ แล้วเจียผิวเหล็กที่
เชื่อมให้เรียบ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.8 พ่นสีกันสนิม
ให้ทั่วแล้วพ่นสีดำทับ ปล่อยไว้ให้สีแห้ง
 
มาร์คกับรถ
ร้อยลงถัง
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.9 มาร์คตำแหน่งที่จะยึดขาถัง
เข้ากับตัวรถด้วยดอกมาร์ค และเจาะนำด้วยดอกสว่าน
เบอร์ 10 มม.ตามด้วยดอกสว่าน 17 มม.

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.10 พ่นสีกันสนิม
ตรงรูที่เจาะไปแล้ว รอให้สีแห้ง จับยึดขาถังเข้ากับ
ตัวรถใช้น๊อตเบอร์ 17 มม. ร้อยจากขาถังลงไปใน
ตัวรถใช้แป้นรองหัวน๊อตขนาด 2*2 นิ้ว ขันน๊อตให้แน่น

 

 
เจาะรู
ยึดถังเข้า
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.11 เจาะรูยึดปากฉลาม
ด้วยวอซอเบอร์ 30 มม. แล้วใช้น๊อตเกลียวปล่อยยึด
ปากฉลามเข้ากับตัวรถขันให้แน่น โดยให้ปากฉลาม
หันรับลม อีกอันหนึ่งหันมาข้างหลังเพื่อโบแก๊สออก
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.12 ยึดถังเข้ากับขาถังขันน๊อต
และรองด้วยแหวนรองหัวน๊อตเบอร์ 17 มม. ขันให้
แน่น ร้อยท่อโปโลขนาด 30 มม. ใช้เหล็กรัดท่อโปโล
เข้ากับเรือนกักก๊าซให้แน่น
 
ติดหัวรับก๊าซ
หัวเติมก๊าซ
รถ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.13 ติดตั้งหัวรับก๊าซ
ให้ห่างจากท่อไอเสีย และอยู่
ตำแหน่งที่สามารถบริการรับก๊าซได้้
สะดวก
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.14 ยึดหัวเติมรับก๊าซ
จุดที่แข็งแรง และมั่นคงที่สุดทน
แรงกระชากจากด้านหลัง 20 เท่า
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.15 นำรถขึ้นฮ้อย
เพื่อทำงานในส่วนใต้ท้องรถ
 
ร้อยท่อนำก๊าซ
ท่อนำก๊าซ
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.16 ร้อยท่อนำก๊าซ
จากหน้ารถมายังถังบรรจุก๊าซ พร้อมกับสายไฟชุดที่
จะมาเปิดวาล์วถังและระดับก๊าซ

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.17 เดินท่อนำก๊าซ
หลีกเลี่ยงท่อไอเสีย เดินท่อนำก๊าซตามตำแหน่ง
ของท่อน้ำมันหรือแปปเบรก

 

 
ยึดท่อนำก๊าซ
กิ๊บรัด
ท่อนำก๊าซ

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.18 ยึดท่อนำก๊าซ
ให้ชิดกับตัวถังรถมากที่สุด ยึดด้วย
ก๊บรัดท่อ แบบมียางรอง และขัน
ด้วยเกลียวปล่อยให้แน่น

 

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.19 ยึดตำแหน่งกิ๊บรัด
ห่างไม่เกิน 60 ซม.
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.20 ร้อยท่อนำก๊าซ
พร้อมสายไฟ และท่อโปโล
 
ท่อโปโล
ฝาเรือนกักก๊าซ

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.21 สวมท่อโปโลเข้ากับเรือนกักก๊าซ
ขันด้วยเหล็กรัดท่อโปโล ขันท่อนำก๊าซเข้ากับวาล์ว
ใช้ฟิตติ้งบีบตาไก่ 6 มม. เข้ากับวาล์ว เสียบปลั๊ก
เข้ากับวาล์วไฟฟ้า และเสียบเข้ากับเรือนระดับก๊าซ

 

ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.22 ปิดฝาเรือนกักก๊าซ
โดยมีโอริงซีลไว้ที่ฝา ทาจารบีก่อนปิดฝาเข้ากับ
เรือนกักก๊าซ
 
กระดานปิด
ติดแก๊ส
ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.23 วัดขนาดของกระดานปิดยางอะไหล่แล้วตัดให้ได้ขนาดที่จะสอดเข้าใต้ขาถังให้เรียบร้อย ติดแก๊ส LPGติดแก๊ส LPG 4.24 ปูพรมลงพื้นให้เรียบร้อย
พร้อมจัดสิ่งของสัมภาระลงเหมือนเดิม

 

ผลงานการติดตั้งแก๊ส ค้นหาได้ตาม ยี่ห้อ   / รุ่นรถ 
 
 


14/4 หมู่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 083-444-9444 , 080-444-4500 , 088-661-6111 , 034-225-559   Fax : 034-323-898

พิกัด GPS :   N13° 44.242 E100° 14.217