ติดแก๊ส
ติดแก๊สlpg อุปกรณ์ติดแก๊ส ตรวจเช็คการติดแก๊ส บอร์ดรถติดแก๊ส ติดต่อการติดแก๊ส จากร้านติดแก๊ส
เกี่ยวกับอู่ติดแก๊ส ผลงานติดแก๊ส ติดแก๊สlpg มาตราฐานติดแก๊ส ติดแก๊สแอลพีจีบริการของบริษัท หงษ์ทองออโต้แก๊ส จำกัด    

ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน

     เมื่อจากต้นปี พ.ศ.2551 เกิดสภาวะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติศาสตร์โลกจึงมีการ หันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น แก๊ส LPG จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไทย เนื่องจากเป็นแก๊สที่ผลิตได้เองในประเทศ

ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่หันมาประกอบธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG เพิ่มขึ้น และมีผู้ที่ติดตั้งแก๊สจำนวนมาก เช่นกัน แต่เมื่อเดือน สิงหาคมถึงเดือน ธันวาคม เนื่องจากพิษเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง (ชั่วคราว) ทำให้ผู้ประกอบการร้านแก๊ส ปิดตัวลงจำนวนมากผลเสียเกิดขึ้น โดยตรงกับผู้ที่ติดตั้งแก๊สไปแล้วไม่มีที่บริการ และซ่อมแซมอย่างถูกวิธีเราเปิดกิจการเมื่อตอนที่ช่วงน้ำมันลง และในขณะนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากจะเริ่มเป็นจุดเล็กๆ ที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมคนใช้แก๊ส โดยเริ่มจากการให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์กับลูกค้าเกี่ยวกับ เรื่องอุปกรณ์ และวิธีบำรุงรักษารถใช้แก๊สอย่างถูกวิธีมา โดยตลอด เรามีจุดประสงค์ที่จะให้คนที่ใช้แก๊ส นั้นได้ลองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรที่สูง เพราะเราไม่อยากให้คนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแก๊ส บอกว่าการ
“ติดตั้งแก๊ส นั้นไม่ดี มีปัญหา อย่าไปติด” เราจึงคัดแต่อุปกรณ์ติดแก๊สที่มีมาตรฐานมารวมไว้ในร้าน โดยที่ทุกชิ้นส่วนนั้น จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เป็นอันดับต้น ๆ ในอุปกรณ์ชิ้นส่วนนั้นๆ เรามองถึงการซ่อมแซมในระยะยาวของลูกค้าเป็นสำคัญ และเราได้ทำตามคำที่เรากล่าวเสมอว่า “เราจะสรรค์หาเทคโนโลยีใหม่ๆ และอุปกรณ์ตรวจเช็คต่างๆ ที่จะมาแก้ปัญหาที่เกิดจากรถใช้แก๊ส” โดยยึดถือหลักว่าต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า อาการที่รถลูกค้ามีปัญหานั้น เกิดมาจากสาเหตุอะไร แล้วให้ลูกค้าสามารถรู้ถึงปัญหาก่อนที่จะลงมือซ่อม เราอยากให้ลูกค้าเข้าใจถึงระบบต่างๆ ของแก๊ส ม่ใช่แค่ติดแล้วใช้เพียงอย่างเดี่ยว

     เราทราบดีว่ายังมีรถติดแก๊สที่ยังมีปัญหา และยังไม่มีที่บริการอีกจำนวนไม่น้อย เพราะศูนย์บริการรถต่างๆ ก็ยังไม่ยอมรับกับการติดแก๊ส ดังนั้น เราจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพัฒนาไปถึงจุดที่จะสามารถดูแลรถที่ติดแก๊ส ได้ดังศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตามที่มีอยู่ เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อไปยืนยังจุดนั้น เรามีนโยบาย ให้โอกาสแก่เยาวชนรุ่นใหม่ในการศึกษา เกี่ยวกับระบบการติดตั้งแก๊สที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมาตรฐานสู่สังคมคนใช้แก๊สอย่างยั่งยืนในอนาคต เป็นอาชีพที่ สามารถเลี้ยงตัวเอง ครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อๆ ไป

เรามีนโยบายเพิ่มบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วใน การบริการเราอยากแสดงให้เห็นว่าเรามีจุดประสงค์หลักในการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ ณ ปัจจุบันเรามีบุคลากรไว้คอยบริการลูกค้าอยู่ 17 คน และภายในเวลาไม่เกินกลางเดือน มีนาคม 2553 น่าจะมีบุคลากรไม่ต่ำกว่า 25 คน เรามีนโยบายนำเงินจากกำไรที่ท่านสนับสนุนเรา ลงทุนในอุปกรณ์ที่จะมาสามารถแก้ปัญหาเกียวกับรถใช้แก๊สอย่างต่อเนื่อง และในอีกไม่ช้า เราได้เตรียม โครงการที่จะขยายพื่นที่ในการบริการเพื่อความสะดวกของท่าน ในการซ่อมบำรุง

เราจะอาสาเป็นศูนย์กลาง ในการกระจายข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้กับสังคมคนใช้แก๊สในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดอื่น เพราะเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่สังคมคนใช้แก๊สถูกเอาเปรียบจากกลุ่มคนบางกลุ่มเราจะได้สามารถกระจายข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ถึงมือของ สังคมคนใช้แก๊ส เราจึงต้องเริ่มสร้างสื่อไว้แต่เนินๆ เพราะหวังว่าเมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับสังคมคนใช้แก๊ส จะได้ร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ต่อสู้เพื่อสังคมคนใช้แก๊สอย่างที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มนั้นที่ต่อสู้แทนสังคมคนใช้แก๊ส โดยที่คนใช้แก๊สจำนวนมาก ยังไม่ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของคนกลุ่มนี้ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ส่งเสริมเรามา โดยตลอดขอขอบคุณผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานทุกท่านถึงทำให้ลูกค้าได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยขอบคุณปั้มแก๊สทุกๆ ปั้มที่ให้

     ความร่วมมือ ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์กับสังคมคนใช้แก๊ส ขอบคุณทีมงานทุกๆ คนที่ทุ่มเทกำลังกาย และใจอยู่เคียงข้างตลอดมา เพื่อให้เรา ก้าวไปสู่เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ ที่เราได้ตั้งใจเอาไว้

หงษ์ทองออโต้แก๊ส รักรถคุณเหมือนรถเรา

พัฒน์สวัสดิ์เวศย์  เติมพิทยาเวช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หงษ์ทอง ออโต้แก๊ส จำกัด
ผลงานการติดตั้งแก๊ส ค้นหาได้ตาม ยี่ห้อ   / รุ่นรถ 
 
 


14/4 หมู่ 3 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 083-444-9444 , 080-444-4500 , 088-661-6111 , 034-225-559   Fax : 034-323-898

พิกัด GPS :   N13° 44.242 E100° 14.217